Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin określa zasady rezerwacji apartamentu “Szampan i Sekrety” prowadzonego jako jednoosobowa działalność gospodarcza przez Aleksandrę Rasz pod firmą Kiarama.Aleksandra Rasz, ul. Konopnickiej 3, 05-806 Pęcice Małe, NIP 534-201-09-55

 

1. Rezerwacji można dokonać w jeden z następujących sposobów:

  1. poprzez formularz on-line na stronie szampanisekrety.com/rezerwacja
  2. mailowo po wysłaniu zgłoszenia z wymaganymi danymi na adres recepcja@szampanisekrety.com
  3. telefonicznie pod nr telefonu 608195728

2. Rezerwacja jest ważna od momentu wpłynięcia kwoty rezerwacji na konto właściciela apartamentu.

3. Płatność jest dokonywana albo za pośrednictwem systemu przelewy24.pl (płatność on-line), paypal.com albo jako tradycyjny przelew na konto:

 

Kiarama. Aleksandra Rasz

09 1050 1924 1000 0092 6765 2437

 

4. W przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego utrzymywana jest Wstępna Rezerwacja. W przypadku braku wpłynięcia kwoty rezerwacji na podane konto jest ona anulowana przez właściciela apartamentu po upływie 72 godz. od momentu mailowego zadeklarowania chęci rezerwacji przez Gościa

5. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Szampan i Sekrety zobowiązany jest w terminie 7 dni do zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.

6. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 14 dni przed datą przyjazdu wpłacona suma nie jest zwracana Gościowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej wpłaconej kwoty.

7. Termin rezerwacji można bezpłatnie zmienić na inny, dostępny termin (zwany dalej „Nowa data”). Chęć zmiany należy zgłosić mailem na adres recepcja@szampanisekrety.com w terminie powyżej 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu. Możliwa wymagana dopłata w przypadku, gdy w nowej dacie obowiązują wg aktualnego cennika wyższe ceny niż opłacona rezerwacja. W przypadku cen niższych niż opłacona rezerwacja różnica w cenie nie jest zwracana. Nowa data musi być wybrana w okresie 3 miesięcy od daty pierwotnej. Przy nowej dacie nie obowiązuje 14dniowy okres rezygnacji z rezerwacji opisany w punkcie 5. W przypadku ponownego braku możliwości przyjazdu w nowej dacie cała wpłacona kwota nie jest zwracana.

8. W trakcie dokonywania Rezerwacji Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji.

9. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę kwoty rezerwacji oznacza, iż Gość rozumie i wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu rezerwacji oraz Regulaminu pobytu w apartamencie “Szampan i Sekrety” dostępnego na stronie www.szampanisekrety.com